Wrocławskie Muzeum Architektury wydaje pierwszą monografię uznanej rzeźbiarki