Pół roku split payment – jak sprawdziło się to rozwiązanie?