O tradycji pod sklepieniem synagogi. Grudniowe spotkanie z Bente Kahan.