Kierunek: Warszawa! Wrocławski krasnal dotrze nad Wisłę