Kiedy ziemia zostaje skażona, ludzkość znajduje schronienie w podziemnych bunkrach.